BC Polymers Marketing

ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นสำหรับโรงงานครบวงจร​ เราช่วยให้การจัดการงานในโรงงานเป็นเรื่องง่าย

จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 19 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 48 แยก 20 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02-726-6513 02-726-6514 bcpolymersmarketing@gmail.com
บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง

BC Polymers Marketing

บริษัท บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จากความไว้ใจและสนับสนุนด้วยดีจากกลุ่มลูกค้าโรงงานพลาสติก เราจึงขยับขยายธุรกิจและบริการไปสู่สถานะ “ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นสำหรับโรงงาน” เพื่อช่วยบริการจัดการงานในโรงงานได้อย่างลงตัวและง่ายยิ่งขึ้น

เราช่วยให้การจัดการงานในโรงงาน

ง่ายและสะดวกกว่าที่เคย

SOLAR CELL

ระบบโซลาร์เซลล์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อลดต้นทุนค่าไฟให้กับโรงงาน

PREFABRICATED

โครงสร้างและสินค้าสำเร็จรูป

ออกแบบและสร้างโรงงาน-โกดังให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงงาน

AUTOMATION

งานออโตเมชั่น

ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนแรงงาน และประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในโรงงาน

บริษัท บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นและพร้อมในการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจด้วยความพร้อมและทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Our Vision

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นส่วนสำคัญของลูกค้า ในการจัดหาโซลูชั่นที่ดีในการบริหารโรงงาน

Our Mission

พันธกิจ

จัดหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

Corporate Group

ธุรกิจในเครือ

Corporate Group

ธุรกิจในเครือ

Presentation

Play Video
Corporate