BC Polymers Marketing

ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นสำหรับโรงงานครบวงจร​ เราช่วยให้การจัดการงานในโรงงานเป็นเรื่องง่าย

จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 19 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 48 แยก 20 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02-726-6513 02-726-6514 bcpolymersmarketing@gmail.com

2561 ทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงาน T Plas Trading Day เพื่อแสดงความยินดีในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก

2561 ทีมผู้บริหารร่วมงานทดสอบผลิตภัณฑ์เม็ดล้างเครื่องใหม่ at สถาบันนวัตกรรม ปตท (วังน้อย) จัดโดย PTTGC