BC Polymers Marketing

ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นสำหรับโรงงานครบวงจร​ เราช่วยให้การจัดการงานในโรงงานเป็นเรื่องง่าย

จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 19 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 48 แยก 20 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02-726-6513 02-726-6514 bcpolymersmarketing@gmail.com
  /  กิจกรรมการกุศลและเพื่อสังคม   /  ร่วมสร้างและถวายกุฏิแด่คณะสงฆ์ วัดป่าสุขใจ สมุทรปราการ

ร่วมสร้างและถวายกุฏิแด่คณะสงฆ์ วัดป่าสุขใจ สมุทรปราการ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมสร้างและถวายกุฏิแด่คณะสงฆ์ วัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อทำนุ บำรุงและสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาสืบไป