BC Polymers Marketing

ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นสำหรับโรงงานครบวงจร​ เราช่วยให้การจัดการงานในโรงงานเป็นเรื่องง่าย

จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 19 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 48 แยก 20 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02-726-6513 02-726-6514 bcpolymersmarketing@gmail.com
  /  กิจกรรมภายใน   /  กิจกรรม Outing ประจำปี 2561

กิจกรรม Outing ประจำปี 2561

2561 กิจกรรม Outing ประจำปี BC at Pranburi